Upcoming Event Details

Sri Vikari Nama Samvatsara Ugadi and Vasantha Navaratri Mahotsavam

06-04-2019 - 6:30

Srivikari nama samvasthara ugadi mariyu vasantha navarathri mahostavam on 6th April 2019:

  • 6:30 AM Swamyvariki sahasranamarchana vividha rakamulaina pushpamulato sahasranamarchana, nimba kusuma prasada nivedana
  • 6:00 PM Samuhika Vishnusahasranama parayanam
  • 6:30 PM onwards "Sri Vikari Nama Samvatsara" panchanga patanam followed by veda ashirvachanam