Devalayam Committee

 • Home
 • About Us
 • Committee

Devalayam Committee!

  Chief Patrons

 • H.H.Sri Sri Jayendra Saraswathi Swamigal
 • H.H.Sri Sri Shankara Vijayendra Swamigal
 • Dharmadhikari

 • Sri Sri Shankarr Balgopal
 •              Ph: 9393002929
  Chairman

 • Sri Chandra Sekhar Gowrisetty

 •              Ph: 9949458888

  Advisors

 • Sri Gunda Narayana Rao (IAS Rtd)


 •              Ph: 9848248092

 • Sri Myadam Sudhakar Gupta (Ex-Chairman)

 •              Ph: 9441264267

 • Sri Apuru Sudhakar (Founder Treaserer)

 •              Ph: 9440477809

  EX Chairman & Advisor

 • Sri Ramesh Telukuntla
 •              Ph: 9246242222

  Vice Chairmans

 • Sri Suresh Kumar Soma (First One and Half Year)

 •              Ph: 9849513577

 • Sri Damodar Bandam (Second One and Half Year)

 •              Ph: 9440789966
  General Secretary

 • Sri Sravan Kumar Nagamalla

 •              Ph: 9246156652

  Treasurer

 • Sri Murugesan Punyam

 •              Ph: 9866076022

  Secretaries

 • Sri Yadaiah Vanam

 •              Ph: 9246549773

 • Sri Jagan Gampa

 •              Ph: 9440191272

 • Sri Venkateswara Rao Rudrangi

 •              Ph: 9849027258