Devalayam Blog

  • 15 Comments
  • Posted on 27 July 2020

Ashtalakshmi Devalayam Lo Sravana Sukravaram Vishesha Pujalu

READ MORE
  • 33 Comments
  • Posted on 20 July 2020

Sri Ashtalakshmi Sametha Srimannarayana Swami Vaari Sravanamasa Mahotsavamulu

READ MORE
  • 130 Comments
  • Posted on 3 June 2020

Sri pancharatra divyagamanusarumuga uthamothama adbhishekam 473 (Raagi kalashamulatho)

READ MORE
  • 55 Comments
  • Posted on 24 February 2020

Ashtalakshmi Temple Maha shivaratri rudra abhishekam on 21-02-2020

READ MORE